Intuitivní

Jedná se o masáž řízenou mojí intuicí a dosaženými zkušenostmi.

Používám při ní kombinaci nejrůznějších technik , jako třeba sportovní masáž, techniku Trigger points (Spoušťové body), použití silikonové baňky,

působením léčivé energie, ale hlavně je to  INTUICE A CIT... !!!